Start bouw nieuwbouwcomplex Salix

De bouw van het nieuwbouwcomplex Salix is gestart! De appartementen en woningen voor gezinnen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd. De inschrijfprocedure is reeds van start gegaan. Bekijk www.salix-rotterdam.nl voor de meest actuele informatie.

Stijlvol wonen in een groene omgeving

In Rotterdam-Schiebroek ontwikkelen wij een nieuwbouw complex met in totaal 74 huurwoningen. De woningen bestaan uit appartementen en eengezinswoningen die met elkaar een prachtig bouwblok vormen.

Duurzaam wonen in Schiebroek met eigen buitenruimte tussen water en groen

Aan de Wilgenplaslaan / Teldersweg stonden twee scholen en de Vredevorstkerk. Deze objecten waren niet meer in gebruik en zijn inmiddels gesloopt. Dit stukje Schiebroek Zuid wordt vernieuwd en krijgt een goede impuls met de komst van een gevarieerd woningaanbod, een gloednieuwe supermarkt en een aantrekkelijke buitenruimte. Accresco ontwikkelt hier het nieuwbouwcomplex ‘Salix’ met in totaal 74 huurwoningen.

Salix betekent wilg in het Latijn en is een toepasselijke naam in deze buurt in Schiebroek, waar veel straten vernoemd zijn naar de wilg. De woningen in Salix bestaan uit 60 appartementen en 14 woningen voor gezinnen die met elkaar een prachtig bouwblok vormen. Een project dat vooral starters, kleine huishoudens en (jonge) gezinnen zal aantrekken.

Locatie

De locatie van Salix ligt temidden van veel water en groen in Schiebroek-Zuid. Er is een tramvoorziening voor de deur. Boodschappenvoorzieningen zijn op loopafstand. Met de auto rijd je binnen 5 minuten de snelweg op en met de fiets ben je in 15 minuten in Rotterdam centrum.

salix3/3
salix2/3

Woningtypes

In totaal zijn er 13 verschillende woningtypes in Salix beschikbaar. Het complex bevat mooie ruime entrees met liften naar de verschillende etages. De grootte van de appartementen varieert van ruim 52 m2 tot 97 m2. De eengezinswoningen bestaan uit drie lagen en hebben een oppervlakte van ruim 120 m2. Rondom krijgen de woningen op de onderste twee verdiepingen hun entree aan de straat om het contact met de straat te vergroten, alle zijden van Salix brengen dus levendigheid met zich mee. Alle woningen beschikken over eigen buitenruimte, variërend van balkon, twee balkons, dakterras tot eigen tuin. Daarnaast hebben alle woningen toegang tot de gemeenschappelijke binnentuin.

De parkeerplaatsen voor bewoners van Salix bevinden zich in het hart van het gebouw, de woonblokken omzomen de parkeergarage en hierdoor wordt het parkeren volledig aan het oog onttrokken. Bovenop de parkeergarage ligt het dek waar de gemeenschappelijke binnentuin en terrassen van woningen zijn gelegen. Ook is er een collectieve fietsenberging voor 288 fietsen, makkelijk te bereiken via poorten aan de zijde van de Teldersweg en het Wiardaplantsoen. Een extra stimulans dus om de fiets te pakken als je eropuit wilt gaan naar de stad of het omringende groene landschap in.

Planning

In juli 2020 zijn we gestart met de sloop van de bestaande scholen. Het bouwterrein is klaargemaakt en de grond bouwrijp gemaakt. In februari 2021 heeft de sloop van de Vredevorstkerk plaatsgevonden. Medio 2021 wordt er gestart met de bouw. De prognose is dat de woningen opgeleverd worden in Q1 2023.

Ontwikkelingen

Naast het duurzame woongebouw Salix wordt er op deze locatie nog een ander nieuwbouwproject ontwikkeld. De Lidl ontwikkelt hier een supermarkt van circa 2.000 vierkante meter. Daarbovenop komen circa 25 appartementen en daaronder een ondergrondse parkeergarage. Tussen de twee nieuwbouwprojecten komt ook nog een onbebouwde strook van 26 meter breed, deels verhard met zitgelegenheid en deels met groen. De strook is bedoeld om even te kunnen zitten, maar ook als doorsteek van de Teldersweg naar het Wiardaplantsoen.

Nieuwe bestemming kerkkunstwerk

Een glas-in-betonraam uit de voormalige Vredevorstkerk was met de sloop in het verschiet op zoek naar een nieuwe bestemming. Accresco heeft samen met de werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut en Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg en Schiebroek een geschikte nieuwe locatie voor het werk gevonden. Daarmee wordt het glas-in-betonraam behouden voor de toekomst.

Informatie bewoners / ondernemers

bewoners en ondernemers salix

Bereikbaarheid

De Teldersweg zal te allen tijde goed bereikbaar blijven, en daarmee kan er ook op een goede manier gewinkeld blijven worden. Uiteraard brengt de bouw van het wooncomplex wel extra (bouw)verkeersbewegingen met zich mee, welke deels via de Teldersweg zullen lopen.

Parkeren

De woningen van het wooncomplex zullen hun eigen private/afgesloten parkeerterrein krijgen. Het aantal parkeerplaatsen in de buurt zal gelijk blijven. Het kan zijn dat er tijdens de bouwperiode een aantal parkeerplaatsen op straat afgesloten moeten worden t.b.v. de bouwplaats of bouwlogistiek.

Veiligheid

Veiligheid staat bovenaan en zal met de gemeente worden afgestemd. Geluidsoverlast zal tot een minimum worden beperkt, maar het blijft wel een bouwplaats en daarmee kan er overlast van bouwactiviteiten ondervonden worden.

Bouwplaats

De bouwplaats zal voornamelijk gesitueerd zijn aan de Wilgenplaslaan. Daar zal ook de hoofd laad-en-los zone gesitueerd zijn. Het is een omvangrijk project en daarom zal er ook een secundaire laad-en los zone gecreëerd worden aan de Teldersweg (aan de zijde van het bouwplan). Een deel van het bouwverkeer zal dus de Teldersweg in rijden. Door de gemeente wordt nu bekeken of de Teldersweg gedurende de bouwperiode eenrichtingsverkeer zal moeten worden. In het Wiardaplantsoen wordt mogelijk de bouwketen van de aannemer gesitueerd.

Heeft u opmerkingen of vragen over de ontwikkeling van Salix door Accresco? Neem dan contact op via info@salixrotterdam.nl

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de nieuwe Lidl supermarkt en de appartementen die op deze supermarkt gebouwd worden, dan verwijzen wij u graag door naar de gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14010 (hier hoeft geen 010 voor).

De ontwikkeling van de Lidl en appartementen vindt in een later stadium plaats. De communicatie hierover zal te zijner tijd door Lidl, eventueel in overleg met de gemeente Rotterdam georganiseerd worden.

FAQ

Het wooncomplex Salix (74 huurwoningen) heeft een eigen inpandige parkeergelegenheid. Deze is alleen toegankelijk voor bewoners van dit wooncomplex en dus niet toegankelijk voor externen.

Aan de Teldersweg komt de gecombineerde in- en uitgang voor het parkeerterrein van Salix te liggen. De Teldersweg heeft op dit moment twee rijrichtingen en dus is het parkeerterrein vanuit beiden kanten toegankelijk.

De woningen met een eigen tuin/terras komen uit op het binnenterrein van het woongebouw. Dit binnenterrein is alleen toegankelijk voor bewoners van Salix. De voordeuren van de woningen zijn allemaal aan de straat/plantsoenkanten gesitueerd.

De bakstenen woningen zullen een hoge kwaliteit uitstralen en voorzien zijn van (grote) raampartijen.

Ten behoeve van de bouw is het nodig om bomen te kappen. De gemeente heeft daarvoor een rooivergunning aangevraagd, welke op 11 mei jl. is gepubliceerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/teldersweg

Ten behoeve van de bouw is het nodig om bomen te kappen. De gemeente heeft daarvoor een rooivergunning aangevraagd, welke op 11 mei jl. is gepubliceerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/teldersweg

Een deel van het plantsoen zal gebruikt worden als bouwplaats, dus het plantsoen is op dat moment nog deels toegankelijk. Over de exacte invulling vindt nog overleg plaats met de gemeente Rotterdam.

Het appartementengebouw aan de Wilgenplaslaan wordt circa 24,5 meter hoog (8 bouwlagen). De eengezinswoningen aan de Teldersweg en het Wiardaplantsoen worden circa 9,5m hoog (3 bouwlagen). Het appartementengebouw aan het Teldersplein wordt circa 12,5m hoog (4 bouwlagen).

Het bouwblok heeft door zijn oriëntatie geen invloed op de lichtinval in voortuinen en achtertuinen van omliggende woningen aan de Teldersweg/Wiardapad/Van Poeljeweg.

De gehele sloop van de kerk – inclusief asbestsanering – zal circa 5 weken duren. Eerst zal asbestsanering plaatsvinden, daarna wordt de kerk in zijn geheel gesloopt.

Er wordt een gesloten bouwplaats aangelegd. Dit wil zeggen dat toegang tot de bouw gecontroleerd is en niemand onaangemeld het bouwterrein kan betreden. De laad- en losplaats aan de zijde van de Wilgenplaslaan ligt binnen de bouwhekken. De laad- en losplaats aan de Teldersweg is bedoeld voor het opstellen van vrachtwagens. Bouwmaterialen worden vanaf de vrachtwagen gelost en binnen het bouwterrein opgeslagen. De laad- en losplaats is niet bedoeld voor opslag van materiaal.

De bouwwerkzaamheden zullen, zoals elk bouwproject, iets van hinder gaan opleveren voor de buurt. De werkzaamheden vinden in principe plaats op werkdagen gedurende de gebruikelijke werktijden (van 7.00 tot 17.00 uur). De aannemer houdt rekening met de omgeving en zal proberen de hinder te beperken. Bouwverkeer zal ook tijdens de bouw voornamelijk via de Wilgenplaslaan aankomen en vertrekken. De aannemer kan niet voorkomen dat ook de Teldersweg nodig is voor het laden en lossen. De omgeving rondom de bouw zal geïnformeerd worden over de bouwwerkzaamheden. Zoals over de start van de bouw en bij aanvang van werkzaamheden die extra hinder opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het heiwerk van de fundering.

Commerciële informatie, zoals toekomstige huren van woningen, zullen later (na start bouw) bekend worden gemaakt.

Zoals bovenstaand aangegeven zal commerciële informatie later bekend gemaakt worden, alsmede uitleg over de mogelijkheden om in te schrijven voor een woning. 

Pleinen en parken zijn er voor alle bewoners. Deze plekken kunnen zoals bekend ook aantrekkelijk zijn voor jongeren. De gemeente wil omwonenden betrekken bij het inrichten van de buitenruimte en daarbij ook het punt van mogelijke overlast van jongeren bespreken. Informatie over het betrekken van bewoners zal bekendgemaakt worden op de gemeentelijke internetpagina www.rotterdam.nl/teldersweg

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de buitenruimte. Het is Accresco bekend dat de gemeente omwonenden wil betrekken bij de planvorming ten aanzien van de buitenruimte.

Informatie over wanneer dit georganiseerd wordt, zal bekendgemaakt worden op de gemeentelijke internetpagina www.rotterdam.nl/teldersweg

Meer informatie?

Meer Accresco?